Nồi hơi đốt than tầng sôi

Đặc tính kỹ thuật:

  • Kiểu ống nước, tuần hoàn tự nhiên
  • Ghi tĩnh, ghi lật
  • Cấp than: cơ khí
  • Hiệu suất: ³85%
  • Nhiên liệu đốt: than cám
   

 

nồi hơi đốt than tầng sôi

Nồi hơi được thiết kế hoàn toàn tự động, điều khiển trung tâm, dải công suất điều chỉnh rộng, hiệu suất cao.

Mã hiệu

LTS4/10

LTS6/10

LTS10/10

LTS15/10

Năng suất sinh hơi (kg/h)

4000

6000

10000

15000

Áp suất thiết kế (kG/cm2)

10

10

10

10

Nhiệt độ hơi bão hòa (0C)

183

183

183

183