Nồi hơi tổ hợp

Nồi hơi tổ hợp là loại nồi hơi sử dụng hỗn hợp bao gồm ống nước trong buồng bức xạ và ống lửa trong phần đối lưu

Ưu điểm nổi bật của loại lò này là có hiệu suất đốt cao, cấp hơi rất ổn định bởi có khoang chứa nước lớn, đặc biệt phù hợp với các công nghệ có phụ tải hơi không ổn định.

Sử dụng được nhiều loại nhiên liệu: Than, củi, thanh củi trấu ép, trấu ép viên, mùn cưa ép.vv Sửa chữa, bảo trì, đại tu dễ dàng, và chi phí thấp Nồi hơi phù hợp với công suất từ 1000kg/h đến 8000kg/h

Mã hiệu

LH1/7T

LH1,5/7T

LH2/8T

LH2,5/8T

LH3/8T

LH4/8T

LH6/8T

LH8/8T

Năng suất sinh hơi (kg/h)

1000

1500

2000

2500

3000

4000

6000

8000

Áp suất thiết kế (kG/cm2)

7

7

8

8

8

8

8

8

Nhiệt độ hơi bão hòa (0C)

170

170

174

174

174

174

174

174

 

Ghi chú: Các thông số trên là thông số tiêu chuẩn, các thông số kỹ thuật khác thiết kế theo yêu cầu cụ thể của khách hàng.