Nồi hơi đốt dầu hộp khói ướt:

Đặc tính kỹ thuật:
  • Kiểu ống lò ống lửa, nằm ngang

  • 3 pass, hộp khói ướt

  • Hiệu suất: 89 ~ 90%

  • Điều khiển: hoàn toàn tự động

  • Nhiên liệu đốt: dầu DO, dầu FO, gas.

 

 

 

 

Mã hiệu

LD3/10W

LD3/13W

LD3.5/10W

LD3.5/13W

LD4/10W

LD4/13W

Năng suất
sinh hơi (kg/h)

3000

3000

3500

3500

4000

4000

Áp suất làm việc (kG/cm2)

10

13

10

13

10

13

Nhiệt độ hơi bão hòa (oC)

183

194

183

194

183

194

 

Mã hiệu

LD5/10W

LD5/13W

LD6/13W

LD 7/13WH

LD8/13WH

LD10/13W

Năng suất
sinh hơi (kg/h)

5000

5000

6000

7000

8000

10000

Áp suất làm việc (kG/cm2)

10

13

13

13

13

13

Nhiệt độ hơi
bão hòa (oC)

183

194

194

194

194

194

NoiHoiSaiGon