Máy móc thiết bị

a. Máy miết chỏm cầu BOLDRINI (Italy)
Miết đáy chỏm cầu, elip chiều dày đến 30mm, đường kính đến 6150mm.


.................................................................................................................................................
b. Máy ép thuỷ lực 400 tấn BOLDRINI(Italy). Ép đáy chỏm cầu chiều dày đến 30mm, đường kính đến 6150mm


.................................................................................................................................................

c. Máy cuốn tôn CASANOVA (Tây Ban Nha)
Cuốn tôn chiều dày:
Đến 47mm với khổ rộng 2550mm
Đến 65mm với khổ rộng 1000mm

.................................................................................................................................................d. Máy hàn tự động LINCOLN (Mỹ)
Hàn hồ quang dưới lớp thuốc trợ dung DC 1000A: 01 cái
DC 600A: 02 cái
>>>

.................................................................................................................................................

Và các máy móc thiết bị chuyên dùng khác:

- Máy cắt tôn

- Máy uốn ống

- Máy hàn các loại: hồ quang, bán tự động, TIG...

- Máy khoan cần

- Các máy gia công cơ khí: tiện, phay, bào...

- Cầu trục 12.5T, 8T, 5T
v.v...