Tôi muốn mua một Nồi hơi , tôi phải cung cấp thông tin gì?

Khi bạn cần mua một loại Nồi hơi , bạn phải cung cấp cho chúng tôi các thông số sau:
- Công suất Nồi hơi bạn cần là bao nhiệu Ví dụ: 2000kg/h
- Nhiên liệu bạn cần sử dụng: Đốt dầu, than đá hay củi , trấu , gas...
- Áp suất hoạt động của Nồi hơi bạn cần mua.
- Nơi lắp đặt.

Bạn cung cấp thông tin qua Email hoặc qua điện thoại. Chúng tôi sẽ chỉ trả lời khi bạn cung cấp đủ các thông tin về công ty và người liên lạc