Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn do Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lương - Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường 1 cấp ngày 07/11/2007.

Thiết kế, chế tạo, lắp đặt, sửa chữa:

  • Nồi hơi đốt than kiểu ống nước, ba - lông ngang:
    Công suất đến 0,75T/h đến 2,5T/h.

  • Nồi hơi đốt dầu kiểu ống lò - ống lửa hộp khói ướt:
    Công suất đến 3T/h đến 12T/h.

  • Bồn chứa khí hóa lỏng LPG:
    Dung tích từ 10m3 đến 70m3.

 

GIẤY CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN