Xây lắp

 • Tư vấn, khảo sát, thiết kế
  các hệ thống nồi hơi,
  hệ thống sử dụng nhiệt.

 

 • Vận chuyển, lắp đặt trọn gói
  các hệ thống nồi hơi,
  thiết bị áp lực
  và các công trình cơ khí