Bài viết

Nồi hơi đốt dầu hộp khói ướt (ống lò lệch tâm):

Nồi hơi đốt dầu hộp khói ướt (ống lò lệch tâm):

 

Đặc tính kỹ thuật:


- Kiểu ống lò ống lửa, nằm ngang.
- 3 pass, hộp khói ướt, ống lò bố trí lệch tâm.
- Hiệu suất: 89 ~ 90%.
- Điều khiển: hoàn toàn tự động ( tự động cấp nước, nhiên liệu, khởi động).
- Nhiên liệu đốt: dầu DO, dầu FO, gas.
 

Mã hiệu LD 1/8WH LD 1/10WH LD 1.5/10WH LD 2/10W LD 2.5/10W LD
2.5/14WH

Năng suất
sinh hơi (kg/h)

1000 1000 1500 2000 2500 2500

Áp suất
làm việc(kG/cm2)

8 10 10 10 10 14
Nhiệt độ hơi
bão hòa (oC)
175 183 183 183 183 197

www.NoiHoiSaiGon.com