Để năng cao năng lực cũng như chuẩn bị hội nhập toàn cầu và nhu cầu tiêu chuẩn càng cao đối với thiết bị áp lực, nồi hơi. Sau một thời gian đăng ký và làm việc với ASME Team. năm 2014, Công ty Cổ Phần Nồi Hơi Việt nam đã hoàn tất các khâu kỹ thuật và đã được cấp chứng nhận "U" - Thiết kế, chế tạo Bình áp lực,  "S" Chế tạo và lắp đặt Nồi hơi năng lượng và "R" Sửa chữa, sửa đổi Nồi hơi năng lượng, bình áp lực, thiết bị trao đổi nhiệt  của Tổ chức ASME ( Hiệp hội cơ khí Hoa kỳ)

Sự kiện nhận được các chứng nhận ASME đánh dấu một cột mốc mới của Công ty Cổ Phần Nồi Hơi Việt nam cũng như khẳng định năng lực của Công ty Cổ Phần Nồi Hơi Việt nam trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo nồi hơi và thiết bị áp lực.

 

Chứng nhận dấu "U"

 

 

Chứng nhận dấu "S"

 

Chứng nhận  "R"