Đặc tính kỹ thuật:

  • Kiểu ống lửa, đứng
  • Ghi tĩnh
  • Cấp than, thải xỉ: thủ công
  • Nhiên liệu đốt: than cục, than cám, củi.

Nồi hơi đốt than đứng

 

Mã hiệu

LT0.05/2D

LT0.1/2.5D

LT0.15/2.5D

LT0.15/4D

LT0.2/7D2

LT0.3/7D3

LT0.5/8D3

Năng suất sinh hơi (kg/h)

50

100

150

150

200

300

500

Áp suất làm việc (kG/cm2)

2

2.5

2.5

4

7

7

8

Nhiệt độ hơi bão hòa (oC)

133

138

138

151

170

170

175