Bài viết

Nồi hơi đốt dầu kiểu đứng

Nồi hơi đốt dầu kiểu trực lưu:

Đặc tính kỹ thuật:

  • Kiểu ống nước,đứng
  • Trực lưu
  • Hiệu suất: 88 ~ 89%
  • Điều khiển: hoàn toàn tự động
  • Nhiên liệu đốt: dầu DO, dầu FO, gas.

 

 

  

Mã hiệu

LD0.1/5D

LD0.15/5D

LD0.2/5D

LD0.3/8D

LD0.5/8D

LD 1/8D

Năng suất sinh hơi (kg/h)

100

150

200

300

500

1000

Áp suất làm việc (kG/cm2)

5

5

5

8

8

8

Nhiệt độ hơi bão hòa (oC)

158

158

158

175

175

175

Ghi chú: Trên đây là thông số các Lòhơi đốt dầu, đốt gas tiêu chuẩn thông dụng.